Home - 1 - 2 - 4 - 7 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - ZOp friesemuziek.nl vindt u alle Friese muziek en films op cd en dvd. Klik op een van de letters of cijfers hier boven om een overzicht te krijgen van alle schijven met die beginletter of klik op Home om naar een verzameling bekende albums te gaan.


Gesangen


Gesangen (2005)

Gesangen

1 Jezus, gean ús foar - Ritske Numan
2 Op bergen en woastinen - Ritske Numan, Mannenkoar Smeliesterlân
3 Moaiste Hear Jezus - Ritske Numan
4 Loovje de Heare - Ritske Numan
5 Ik haw leaud en dêrom sjong ik - Ritske Numan, Mannenkoar Smeliesterlân
6 Hear, bliuw my nei - Ritske Numan
7 Hwat fall' of biswijk - Ritske Numan
8 De Hear is myn Hoeder - Ritske Numan, Mannenkoar Smeliesterlân
9 O Jo, myn treast, myn heil allinne - Ritske Numan
10 Wês jo úw ljocht - Ritske Numan
11 Der giet, út ierde' dûnk're wolken - Ritske Numan, Mannenkoar Smeliesterlân
12 Nim Hear, myn beide hannen - Ritske Numan